Мой сайт

Вівторок, 13.04.2021, 00:25
Вітаю Вас Гість

Реєстрація
Вхід

Сторінка1


 1 Вислів "Cultura animi
autem philosohia est” (але культура духу є філософією) належить:а) Нідерману;б) Гердеру;в) Ціцерону;г) Катону. 2. Хто з вчених виділив
слово "культура” у самостійний науковий термін?:а) Вольтер;б) Пуфендорф;в) Тюрго;г) Нідерман. 3. Хто є творцем
церковнослов”янської мови?а) Клим Смолятич, Кирило
Туровський;б) Лука Жидята, дяк
Григорій;в) Костянтин
(Кирило), Мефодій;г) Іван Вишенський, брати
Зизанії. 4.                  
Кому з вчених
належать праці з історії первісної культури?А) І.Франко;Б) Тайлор;В) Шевченко;Г) Вольтер. 5.                  
Термін
"ментальність” вперше вжито в;А) 1980 р.;Б) 1842 р.;В)1880 р.;Г) 1942 р. 6.                  
Хто з вчених,
на основі автохтонної теорії слов’ян, написав "Історію України-Руси”?:А) І.Крип’якевич;Б) Д.Дорошенко;В)
М.Грушевський;Г) М.Брайчевський 7.                  
Хто з вчених пов’язував
культуру зі сферою моральності:?А) Тюрго;Б) І.Кант;В) Вольтер;Г) І.Франко. 8. В якому році було
видано книгу американських вчених Кребера і Клакхона, де визначення культури
поділено на 6 великих групи?:А) 1952 р.;Б) 1966 р.;В) 1963 р.;Г) 1062 р. 9.                  
Яка з праць
належить В.Антоновичу?:А) Дві руські народності;Б) Три
національні типи народу;В) Дві України: реальні
межі, віртуальні війни;Г) Нація. 10.               
Хто
стверджував, що під час поїздки в Хозарію бачив "Євангеліє” і "Псалтир”
написані руськими письменами?:А) Йордан;Б) чорноризець Храбр;В) Костянтин
Філософ;Г) Прокопій Кесарійський. 11.               
Хто з вчених
наголошував на нерозривному зв’язку природи і культури?:А) І.Франко;Б) Т.Шевченко;В) Г.Сковорода;Г)
В.Вернадський. 12.               
В якому році
відбулася хозарська місія Кирила і Мефодія?:А) 860-863 р.Б) 865-868 р.;В) 1860-1863 р.;Г) 1865-1868 р. 13.               
Яка з праць
належить М.Костомарову?:А) Дві руські
народності;Б) Три національні типи
народу;В) Дві України: реальні
межі, віртуальні війни;Г) Нація. 14.               
Кому належить
міграційна теорія походження слов’ян?:А) М.Поповичу;Б) М.Грушевському;В) В.Хвойці;Г) В.Шахматову. 15.               
Хто з вчених
був прихильником автохтонної теорії походження українців?:А) І.Крип’якевич;Б) Д.Дорошенко;В)
М.Грушевський;Г) М.Брайчевський. 16.               
В якому році,
під егідою ЮНЕСКО, відбулася Всесвітня конференція з культурної політики?:А) 1980 р.;Б) 1982 р.;В) 1985 р.;Г) 1989 р.  17. Яка з праць належить М.Рябчуку?:А) Дві руські народності;Б) Три національні типи
народу;В) Дві України:
реальні межі, віртуальні війни;        Г) Нація. 18.               
Кому належить
карпатсько-дунайська теорія походження слов’ян?:А) Нестору;Б) М. Грушевському;В) М.Рудницькому;Г) В.Хвойці. 19.               
Інтегративна
функція це:А) передача історичного
досвіду поколінь;Б) система цінностей та
норм;В) здатність об’єднувати
людей;Г) пізнання навколишньої
дійсності. 20.               
Регулятивно-нормативна
функція це:А) передача історичного
досвіду поколінь;Б) встановлення
та забезпечення норм у взаєминах людей;В) здатність об’єднувати
людей;Г) пізнання навколишньої
дійсності.  21.               
Аксіологічна
функція це:А) передача історичного
досвіду поколінь;Б) встановлення та
забезпечення норм у взаєминах людей;В) ціннісні
орієнтації особистості;        Г) пізнання навколишньої дійсності.,  22.               
Комунікативна
функція це:А) передача
історичного досвіду поколінь;Б) встановлення та
забезпечення норм у взаєминах людей;В) ціннісні орієнтації
особистості;        Г) пізнання навколишньої дійсності. 23.               
Пізнавальна  функція це:А) передача історичного
досвіду поколінь;Б) встановлення та
забезпечення норм у взаєминах людей;В) ціннісні орієнтації
особистості;        Г) пізнання досягнень людства.  24.               
Коли
оформлюється термін "культура” у наукове поняття?:А) Середні віки;Б) Новий час;В) Доба Романтизму;Г) античність. 25.               
Хто з вчених
заперечував існування світової культури, а вважав, що існують лише "самостійні
культурні організми”?:А) А.Тойнбі;Б) А.Швейцер;В) Ф.Шиллер;Г) О.Шпенглер. 26.               
Хто з вчених
визнавав множинність культур:А) О. Шпенглер,
А. Тойнбі;Б) А.Швейцер, Г.Гегель;В) Ф.Шиллер;
В.Вернадський;Г) І.Кант, Ф.Франко. 27.               
В яких із
перелічених періодів культура асоціюється із міським укладом життя?:А) Новий час;Б) античність;В)
Середньовіччя;Г) Модерн. 28.               
Згідно з
міграційною теорією, слов’янство виникло:А) на Балканах;Б) у
Прибалтиці;В) на Кавказі;Г) у Індії. 29.               
Хто офіційно
запровадив християнство у Київській Русі?:А) Кирило і Мефодій;Б) Ярослав Мудрий;В) князь
Володимир;Г) князь Олег. 30.               
Хто з вчених
вважав існування світової культури як певної цілісності?:А) І.Кант, К.Юнг;Б) О.Шпенглер; І.Кант;В)
А.Швейцер;  П.Тейяр де Шарден;Г) О.Шпенглер, А.Тойнбі. 31.               
В якому році
Київська Русь прийняла християнство?:А) 998 р.;Б) 860 р.;В) 988 р.;Г) 986 р. 32.               
Хто з вчених
вважав, що слов’яни були незмінними жителями з часів неоліту?:А) М.Шлемкевич,
І.Огієнко;Б) В.Хвойка,
В.Греков;        В) Т.Шевченко; М.Костомаров;        Г) П.Куліш; М.Шлемкевич. 33.               
Професійне
вивчення культури запроваджено:А) І ст. до н.е.;Б) серед. ХVІІ ст.          В) серед.  ХІV с.        Г) серед. ХХ ст. 34.               
Хто з вчених
вважав, що Україні належить особлива роль у слов’янській цивілізації?:А) І.Франко;Б)
М.Костомаров;В) П.Куліш;Г) Л.Українка. 35.               
Кому належить
ідея оригінальної України як необхідного елемента католицького світу?:А) А.Шептицькому,
Г.Костельнику, П.Могилі;Б) М.Грушевському,
М.Чубатому, М.Поповичу;В) Й.Сліпому,
І.Паславському, І.Клинець;Г) М.Костомарову,
П.Кулішу, Т.Шевченку. 36.               
Кому належить
думка, що українська культура зародилась на основі візантійської культури?:А) І.Калинець;Б) М.Шлемкевичу;В) М.Матіос;Г) І.Огієнко. 36. Яка з праць належить
М.Матіос?:А) Дві руські народності;Б) Три національні типи
народу;В) Дві України: реальні
межі, віртуальні війни;        Г) Нація. 37.               
Кому належить
вісло-одерська теорія походження слов’ян?: А) Нестору, Іларіону;Б) В.Шахматову;
Ю.Погодіну;В) Ю.Костишевському;
М.Рудницькому;Г) М.Грушевському;
В.Хвойці. 38.               
Хто з вчених
наголошував на тому, що економічне процвітання пов’язане із культурою?:А) Шварц.;Б) Фукуяма;В) Шпенглер;Г) Ніцше. 39.               
Хто поділив
духовну культуру на науково-пізнавальну та художньо-естетичну?:А) Т.Шевченко;Б) І.Франко;В) М.Костомаров;Г) П.Куліш. 40.               
Хто поділив
культуру на три підсистеми: технологічну, соціальну, ідеологічну?:А) Оствальд;Б) Л. Уайт;В) С.Пуффендорф;Г) Цицерон. 41.               
Хто виділяв в
царині культури 3 підсистеми?:А) П.Сорокін;Б) Л.Уайт;В) С.Пуффендорф;Г) Цицерон. 42.               
Хто вважав що
людина може перебувати у двох станах: природньому (status naturalis) та
культурному  (status culturalis)?:А) П.Сорокін; Б) Л.Уайт;Б) Л.Уайт; Оствальд;В) Т.Гоббс, С.Пуффендорф.Г) Цицерон,
В.Вернадський. 43.Кому належить термін
"культурологія”?:а) Оствальду;б) Цицерону;в) Л.Уайту;г) С.Пуффендорфу. 44.               
Тотемізм –
це:а) віра в існування душі
і духів,б) віра в надприродну
силу, що править світом,в) віра у
надприродну спорідненість людей із рослинами і     тваринами,г) віра у надприродні
можливості матеріальних предметів.  45.               
Фетишизм – це:а) віра у
надприродні можливості матеріальних предметів,б) віра у надприродну
спорідненість людей із рослинами і     тваринами,в) віра в надприродну
силу, що править світом,г) віра в існування душі
і духів,  46. Анімізм – це:а) віра в
існування душі та духів,б) віра в потойбічне
життя,в) віра у надприродну
спорідненість людей із тваринами чи     рослинами,г) віра в надприродну
силу, що править світом.  47. Ініціації – це:а) обряди
посвячення у доросле життя,б) система заборон,в) різновид магічних дій,г) поклоніння померлим
предкам. 48.   
 Політеїзм – це:а) віра в духів,б) віра в єдиного бога,в) віра у
багатьох богів,г) віра у надприродну
силу, що править світом. 49.   
 Монотеїзм – це:а) віра в
єдиного богаб) віра у споконвічну
боротьбу доброго і злого начала,в) віра у багатьох богів,г) віра у надприродну
силу, що править світом. 50.   
Світові
релігії – це:а) буддизм, християнство,
іслам,б) індуїзм,
християнство, ісламв) іслам, християнствог) індуїзм, християнство,
буддизм.


Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0