Мой сайт

Вівторок, 13.04.2021, 01:02
Вітаю Вас Гість

Реєстрація
Вхід

Сторінка3


 106. В якій країні
найбільше прославився випускник Києво-Могилянської академії Михайло
Козачинський?:А)Україні;б) Росії;в) Сербії;г) Молдові. 107. Яка була мова
навчання у Львівському університеті у ХУІІ ст.?:а)
старослов”янська;б) грецька;в) українська;г) латинська 108. В якому році
запроваджено викладання української мови у Львівському університеті?:а) 1787 р.б) 1661 р.в) 1939 р.г) 1992 р. 109. Хто із вчених
протягом 15 років (1787-1802) обіймав посаду професора  логіки, метафізики і моральної філософії у
Львівському університеті?:а) Є.Славинецький;б) П.Лодій;в) П.Красіцький;г) Й.Галятовський. 110. В яких указах
заборонялася  українська мова?:а) Указ Президії
Верховної Ради Радянського Союзу;б) Указ Богдана
Хмельницького;в) Валуєвський
тв Емський указ;г) Указ Президії
Верховної Ради Української РСР. 111. Хто причетний до
національно-культурного відродження (ХІХ ст.) 
в Галичині?:а) Т.Шевченко, П.Куліш,
М.Костомаров;б) М.Шашкевич,
І.Вагилевич, Я.Головацький;в) М.Євшан,
В.Барвінський, С.Людкевич;г) І.Франко,
Л.Курбас, Є.Плужник. 112. Кому належить
ідеологічний твір Кирило-Мефодіївського товариства "Книга буття українського
народу”?:а) П.Кулішу;б) Т.Шевченку;в) М.Шашкевичу;г)
М.Костомарову. 113. Вказати роки життя
Івана Франка:а) 1814-1863 рр.б) 1856-1916
рр.б) 1916-1963 рр.в) 1919-1969 рр. 114. Які твори не
належать Івану Франку?:а) "Панські жарти”;б) "Іван Гус”;в) "Іван Вишенський”;г) "Мойсей”. 115. З яким літературним
угрупуванням пов’язане поширення ідей модернізму в Західній Україні?:а) "Молода
Муза”;б) "Українська хата”;в) "Празька школа”г) "Плуг”. 116. Хто не був
"молодомузівцем?”:а) О.Архипенко,
Г.Нарбут, О.Богомазов;б) М.Яцків,
П.Карманський, В.Пачовський;в) Б.Лепкий,
С.Чарнецький, В.Бирчак;г) С.Твердохліб,
О.Луцький, С.Людкевич. 117.  Щоденні розмови  та зустрічі "молодомузівців” відбувались  з:а) М.Рильським;б) В.Сосюрою;в) І.Франком;г) О.Кульчицькою. 118. Як називалася група
молодих галицьких  поетів, що в 20-их
роках ХХ ст. зазнала впливу поезії М.Рильського, П.Тичини, М.Зерова, Є.Плужника
та ін.?:а) "Молода Муза”;б) "Українська хата”;в) "Митуса”;г) "Празька школа”. 119. В якому стилі
намальовані картини Івана Труша?:а) реалізму;б)
імпресіонізму;в) бароко;г) дадаїзму; Хто не входив у групу неокласиків?А) М.Зеров;Б) А.Головко;В) М.Драй-Хмара;Г) М.Рильський. Що було спільним для представників "Празької школи”?:А) статут;Б) світогляд;В) фінанси;Г) територія. Хто був першим ректором Української академії мистецтв?:А) О. Архипенко;Б) О. Мурашко;В) Г. Нарбут;Г) В.Єрмилов. На що орієнтувався театр "Березіль” у своїй творчості?:А) національні
традиції;Б) світову естетику;В) поєднання класики та
сучасності;Г) європейський
модернізм. Де були найпотужніші центри кіно в Україні в першій пол. ХХ ст.?:А) Львів, Острог, Луцьк;Б) Кам”янець-Подільський,
Володимир-Волинський, Суми;В) Київ, Одеса,
Харків;Г) Кіровоград,
Дніпропетровськ, Черкаси. До якого періоду історії української культури відноситься термін
"Розстріляне Відродження”?А) 40-і роки ХV ст.;Б) 50-і роки ХVІІ ст.В) 50-і роки ХІХ ст.Г) 30-і роки ХХ
ст. Хто є автором фільмів "Звенигора”, "Арсенал”. "Земля”, "Іван” та ін.?А) Р.Балаян;Б) О.Довженко;В) Є.Гофман;Г) С.Параджанов. Хто є автором  твору "Сад
Гетсиманський”?А) Є.Маланюк;-Б) І.Багряний;В) С.Гординський;Г) Б.Лепкий. В чому полягала діяльність "шістдесятників”?А) відродження
національної самосвідомості;Б) поширення ідей
гуманізму;В) зміцнення позицій
католицизму;Г) особливий інтерес до
людської особистості. 129.Коли відбувся
державний візит Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну?А) 1999 р.Б) 2003 р.В) 2001 р.Г) 1993 р. 130. Хто є автором творів
"Солодка Даруся”, "Нація” та ін.?а) О.Забужко;б) Л. Костенко;в) В.Стус;г) М.Матіос. 131.  Хто вважав, що "всі проблеми в Україні від
того, що вздовж Дніпра проходить лінія розколу між трьома великими
цивілізаціями: західною (католицькою), православною (слов”янською), та
ісламською?А) М.Рябчук;Б) С.Хантінгтон;В) Ж.П.Сартр;Г) З.Ніцше. 132. Пайдея це:А) звичай;Б) мінливість;В) вихованість;Г) антропоцентризм.  133.   В якому творі зустрічається вислів « cultura
animi autem philosohia est»?А) Сповідь;Б) Про гідність людини;В) Культура, короткий
огляд визначеньГ) Тускуланські
бесіди    134. Кому належить визначення: «Культура –
це різноманітні результати діяльності людини»?А) Гоббсу;Б) ЦіцеронуВ) Августину БлаженномуГ) Пуфендорфу    135. В якому з періодів світової культури
з»ясували, що культурні відмінності між людьми – це наслідок їх віддаленості
від первісного світу?А) АнтичністьБ) СередньовіччяВ)
ПросвітництвоГ) Романтизм     136. Для якого періоду світової культури
притаманна відсутність домінуючого стилю?А) ПросвітництвоБ) Новітня добаВ) АнтичністьГ) Середньовіччя   137. 
Коли зародилось кіно?:А) ХХ ст.Б) ХІХ ст.В) ХХІ ст.Г) ХVІІІ ст.   138. Для якого періоду притаманний безпосередній
зв»язок творчості з глобальними проблемами світової політики?   А) Середньовіччя   Б) Модернізм   В) Просвітництво   Г) Романтизм 139. Кому належить
вислів: «Культура це те, що твориться людиною, на відміну від того, що
твориться природою»:     А)
Пуфендорф;     Б) Ціцерон     В) Кондорсе     Г) Віко 140. Хто є автором праці
«Di aqri cultura»?:   А) Марк Порцій Катон   Б) Ціцерон   В) Пуфендорф   Г) Клакхон 141. Хто є автором
«Повісті временних літ»?  А) Іларіон  Б) Нестор  В) Йордан  Г) Птоломей 145. Який з літописів є
другою частиною Іпатіївського збірника ? А) Повість временних літопис Б) Галицько-Волинський літопис В) Київський літопис Г) Києво-Печерський Патерик   146. Методологія це:  А) сукупність підходів,
що застосовуються в процесі наукового пізнання  Б) різноманітні результати діяльності людини  В) зв»язок творчості з глобальними проблемами
світової політики  Г) це те, що твориться природою  147. Хто вважав, що «культура, в якій
деградують засади етики, приречена на занепад»?  А) І.Кант  Б) Ціцерон  В) А.Уайт  Г) А.Швейцер 148 Коли вперше
зустрічається поняття «Україна» ? А) ХVІ ст.Б) ХІІІ ст..В) ХІХ ст..г) ХІІ ст.  149. Які риси не притаманні для української
культури? А) замкненість Б) відкритість В) стабільність Г) здатність сприймати і українізувати різні
культурні впливи 150. Хто з вчених вважав,
що українська пісні – це хвала природі ?А) Т. ШевченкоБ) І.ФранкоВ) І.ОгієнкоГ) М.Боровський 151. Хто писав, що «слово
«гарний» в українців вживається не лише в значенні  «красний», а в значенні внутрішньої якості?А) Є.Маланюк;Б) І.ОгієнкоВ) М.БоровськийГ) І.Франко 152. Кому належить
вислів: «Українська пісня – тихий рай, привабливі чари, ті чари, що всім світом
признано?»А) І.ОгієнкоБ) Є.МаланюкВ) І.ФранкоГ) М.Боровський 153. Пересопницьке
Євангеліє було написане вА) 1556 р.Б) 1656 р.В) 1456рГ) 1356 р. 154. Коли дослідники
світової культури зацікавилися дописемною історією людства ?А) ХХ ст..Б) ХІІІ ст.В) ХІХ ст.Г) ХХІ ст.. 155. Хто перший описав
трипільські пам»ятки Галицького Поділля?А) В.ХвойкаБ) А.ШнайдерВ) Г.ШліманГ) М.Відейко 156.Епоха слави та величі
трипільської культури припадає на:А) 3200 – 2600
рр. до н.е.Б) 4300 – 3200 рр. до
н.е.В) 5100 – 4300 рр. до
н.е.Г) 2600 – 1000 рр. до
н.е. 157. Які племена у УІІ
ст.. до н.е. під ім»ям «ашкузі»?А) кіммерійціБ) дулібиВ) скіфиГ) сармати 158. Хто з авторів
залишив нам свідчення про скіфів?А) ГеродотБ) ГесіодВ) АрістотельГ) Сократ 159. Хто з мудреців
постраждав від співвітчизників за зраду звичаїв предків?А) ХамураппіБ) СократВ) АнахарсісГ) Геродот160. Який метал був
найбільш пошанований у скіфів ?А) бронзаБ) сріблоВ) залізоГ) золото

Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0