Мой сайт

Вівторок, 13.04.2021, 00:05
Вітаю Вас Гість

Реєстрація
Вхід

Сторінка4


 161.  З яким скіфи вели найбільш інтенсивну
торгівлю?А) римлянамиБ) грекамиВ) кіммерійцямиГ) індійцями 162. У чому полягає закон
левірату у слов’ян ?А) порушення соціальних
нормБ) осліплення рабів через
ревнощіВ) коли з
вдовою зобов’язаний одружитися близький родич померлогоГ) володіння незаміжньою
жінкою зброї 163. Обряд ініціації у
скіфів, описаний Геродотом полягав у:А) володіння
лукомБ) догляду за тваринимиВ) відповідальностіГ) соромі 164. Особливість
скіфської моралі полягала у :А) відповідальностіБ) обов»язкуВ) сороміГ) жорстокості 165. Скільки днів після
смерті скіфа возили до «друзів»?А) 9 днівБ) 30 днівВ) 40 днівГ) 1 день 166. Який стиль мистецтва
був притаманний для скіфів?:А) геометричнийБ) звіринийВ) рослиннийГ) готичний 167. Хто залишив
свідчення про амазонок?А) СократБ) ПлатонВ) Пліній
СтаршийГ) Геродот 168. Сармати поклонялися:А) ХорсуБ) ЗевсуВ) МарсуГ) мечу 169. Кому належать
найдавніші писемні пам’ятки про слов’ян?А) Геродоту, ГесіодуБ) Плінію
СтаршомуВ) В.МономахуГ) М.Грушевському 170. Які із племен
М.Грушевський вважав етнічною основою українців?А) венедиБ) склавиниВ) антиГ) сармати 171.Що, на думку
візантійського автора Маврикія, не було притаманне для антів?А) емоційністьБ) брак авторитетної
владиВ) жертви – воламиГ) звичай пити
кров вбитого ворога 172.Що було обов»язковим
атрибутом у слов’ян?А) мечБ) кіньВ) вогнищаГ) кістки тварин 173.Які дерева вважались
священними у слов’ян?А) береза, тополяБ) дуб, липаВ) калина, горіхГ) груша, яблуня 174.Збруцький ідол
знайдено в:А) 1048 р.Б) 1648 р.В) 1848 р.Г) 1948 р 175.Яким богам не
поклонялися слов»яни?А) Перун, ВолосБ) Даждьбог, ЛадаВ) Сварог, ХорсГ) Веста, Гера 176.Статуя Перуна, яку
поставив князь Володимир поблизу Києва була:А) кам»янаБ) золотаВ) дерев»янаГ) срібна 177. Хто з діячів ХІІ
ст.. висловлював радість з приводу того, що люди перестали вшановувати сили
природи, а батьки не вбивають дітей на жертву богам»?А) Кирило Туровський                                                                                               Б) Володимир МономахВ) Клим СмолятичГ) Іларіон178. Ким було знайдено
найдавніше капище у Києві?А) М.ВідейкоБ) А.ШнайдерВ) Г.ШліманГ) В.Хвойка 179. Яке свято давні
слов»яни не святкували?А) свято
ДіонісаБ) свято КолядиВ) свято КупайлаГ) свято Дідів 180 .Свято Коляди у
давніх слов’ян символізувало:А) похорон зимиБ) весняне рівноденняВ) повноліттяГ) народження
сонця 181. .Мокоша у давніх слов’ян
:А) богиня ремеселБ) богиня небаВ) богиня вогнюГ)
покровителька пологів 181.Розквіт Київської
Русі припадає на:А) ІХ – ХІІІ ст..Б) Х - ХІ ст..В) ІХ – Х ст..Г) ХІ – ХІІ ст. 182.Яка мова була
богослужбова у Київській Русі?А) українськаБ)
старослов»янськаВ) латинськаГ) грецька 183. Звідки у Київській
Русі поширювались погляди на княжу владу як на Богом дану інституцію?А) ВізантіяБ) РосіяВ) ФранціяГ) Польща 184. Завдяки якій релігії
Київській Русі вдалось пізнати античну спадщину?А) ісламБ) іудаїзмВ) християнствоГ) буддизм 185.. Які античні
мислителі були найвідоміші у Київській Русі?А) Сократ, ФалесБ) Анаксімандр, ПіфагорВ) Анаксагор, ГераклітГ) Арістотель,
Платон 186.  Хто з вчених, на підставі «Послання Климента
Смолятича до пресвітера Фоми» довів, що у Київській Русі була вища школа?А)
М.ГрушевськийБ) М.ПоповичВ) І.Крип»якевичГ) М.Костомаров187. Апокрифи це:А) писання отців
Церкви Б) перекази на
біблійні темиВ) науково-природничі
текстиГ) збірники золотих думок
«Пчела». 188. В якому творі
звучить заборона смерті?А) Ізборник Святослава
1073р Б) Повчання
Володимира МономахаВ) МінеїГ) Київський літопис 189. Що таке «рустика»?А) наукові знанняБ) власна
культура будівництваВ) порожнеча у стінах
храмуГ) центральний купол
храму 190. Де зображали у
храмах Київської Русі образ Христа-Пантократора?А) на стініБ) в середній частині
храмуВ) на
центральному куполіГ) на зав вівтарній стіні 191. Звідки в Київську
Русь прийшло мистецтво мозаїки?А) РосіїБ) ФранціїВ) ВізантіїГ) Італії 192.Десятинна церква в
Києві споруджена в:А) 1037 р.Б) 996 р.В) 1089 р.Г) 1036 р. 193.Як в ІХ ст.. називали
Русь за межами країни?А) СофіяБ)
Гардаріка В) КонстантинопотльГ) Культура 194.Назвати центри
переписування книг у Львові доби галицької Русь:А) Вірменський собор,
Преображенська церкваБ) церква ПантелеймонаВ) Онуфріївський
та Святоюрський монастиріГ) Києво-Печерська Лавра,
,П»ятницька церква 195.Коли відновилось  Київське князівство на чолі з Олельком
Володимировичем?А) 1440 р.Б) 1470 р.В) 1445 р.Г) 1475 р 196.Кого вважають учнем
Ю.Дрогобича?А) С.ОріховськогоБ) М.КопернікаВ) П.РусинаГ) П.Кордована 197. Хто є автором
«Грамматики словенської» (1616 р)?А) Г.СмотрицькийБ) П.БериндаВ) Є.СлавинецькийГ)
М.Смотрицький 198. Хто заснував вчений
гурток Києво-Печерської Лаври?А) Г.СмотрицькийБ)
Є.ПлетенецькийВ) К.ОстрозькийГ) І.Вишенський 199. Що означає слово
«козак»?А) милосердний, побожний
чоловікБ) волоцюга, що
здобуває на прожиток війноюВ) розчарування в
оточуючому світіГ) пристрасть до
зовнішніх ефектів 200. Що на Заході в ХУІІ
ст.. було синонімом України?А) братствоБ) козакВ) парсунаГ) бароко 201. Кого називають
«українським Сократом»?А) П.МогилуБ) І.ВишенськогоВ) Г.СковородуГ) М.Смотрицького 202. Хто з митців не
належав до Жовківської малярської школи?А) Растреллі,
МеретинБ) Рудкович, КондзелевичВ) Шиманович, АльтамонтеГ) Петранович,
Кондзелевич 203. Якою мовою
зобов»язували розмовляти студентів Києво-Могилянської академії?А) німецькоюБ) латиноюВ) грецькоюГ) українською 204. Замилування рідною
старовиною це:А) АнтичністьБ) ПросвітництвоГ) РомантизмВ) Модернізм 205. Романтизм це реакція
на:А) БарокоБ) МодернізмВ) ПостмодернізмГ)
Просвітництво 206. Формуванню
національної самосвідомості українців у першій половині ХІХ ст.. сприяла
діяльність:А) Кирило-Мефодіївського
братстваБ) Києво-Могилянська
академіяВ) Празька школаГ) ВАПЛІТЕ207. Якому місту в «Книзі
буття українського народу» відводится роль столиці федерації слов»янських
народів?А) МосквіБ) ВаршавіВ) ПразіГ) Києву 208.Журнал «Основа»
(1861-1862 рр.), який був головним органом українського культурного
національного руху виходив у:А) КиєвіБ) ЛьвовіВ) ЧерніговіГ) Петербурзі 209. Кому належить драма
«Украдене щастя»?:А) І.ФранкуБ) Т.ШевченкуВ) Л.УкраїнціГ) О.Кобилянській 210. Львівський таємний
університет функціонував в:А) 1901-1906 рр.Б) 1921-1925рр.В) 1931-1935 рр.Г) 1801-1806 рр. 211. Український вільний
університет засновано в:А) КиєвіБ) ПразіВ) ЛьвовіВ) Мюнхені 212. Хто не входив у
«Празьку школу»?А) П.Тичина,
М.РильськийБ) Є.Маланюк, Н.ЛівицькаВ) О.Теліга, В.ХмелюкГ) О.Лятуринська,
Г.Мазуренко 213.Хто був творцем
українського національного стилю у графіці?А) О.АрхипенкоБ) О.БогомазовВ) О.ЕкстерГ) Г.Нарбут 214. В якому році
створено Товариство української мови імені Т.Шевченка та Народний Рух?А) 1980 р.Б) 1981 р.В) 1984 р.Г) 1988 р.  215. Назвати відомих сучасних письменників:А) І.Вишенський, І.ФранкоБ) Т.Шевченко, П.МирнийВ) О.Олесь, М.Зеров.Г) О.Забужко,
Ю.Андрухович  216. Ім’я Прометей
означає:а) той, хто йде вперед;б) той, хто думає
наперед;в) той, хто дав
вогонь;г) той, хто прийшов. 217. Хто з французьких
вчених не вважав європейців вищими від народів, які знаходяться на
патріархальній стадії розвитку?а) Вольтер;б) Руссо;в) Кондорсе;г) Тюрго.218.  Яка з праць не належить М.Матіос?:А) Дві руські
народності;Б)  Солодка Даруся;;В) Майже ніколи не
навпаки.Г) Нація.
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0