Мой сайт

Вівторок, 13.04.2021, 01:24
Вітаю Вас Гість

Реєстрація
Вхід

Сторінка1


 50.   
Романтизм як панівна
інтелектуальна течія в багатьох європейських країнах був реакцією на а)
Античність;Б) Середньовіччя;В) Ренесанс;Г)
Просвітництво 51.   
Які риси
виявилися у творі «Історія Русів»?:А) раціоналізм;Б) класична любов до
гармонії;В) антирелігійність;Г) почуття
власної гідності. 53. Християнство виникло
в:а) ІІ ст.н.е.б) І ст. н.е.в) І ст. до н.е.г) ІІІ ст. н.е. 54.   
Хто є автором
твору «Дві руські народності»?:А) Є. Славинецький;Б)
М.Костомаров;В) П.Красіцький;Г) П.Куліш55. Які департаменти
(факультети) входили у структуру Харківського університету в 1805 р.?:А) словесний,
юридичний, математичний, медичний;Б) теологічний,
математичний, юридичний, географічний;В) юридичний,
математичний, медичний, філологічний;Г) біологічний,
геологічний, історичний, фізичний.56.Чернецтво існує в:а) католицизмі і
протестантизмі,б) католицизмі
і православ’ї,в) православ’ї та
протестантизмі,г) тільки в православ’ї. 57    
Обов’язкова
безшлюбність духовенства існує в:а) православ’ї,б) католицизмі,в) протестантизмі,г) протестантизмі та
католицизмі. 58.   
Папа Римський
обирається:а) довічно,б) на 20 років,в) на 4 роки,г) доти, доки
стан здоров’я дозволяє виконувати обов’язки
. 59.   
Як називався
бог грому у давніх слов’ян?А) ЗевсБ) Аїд;В) Перун;Г) Симаргл. 60.   
Як називався
бог місяця у давніх слов’ян?:А) Хорс;Б) Марс;В) Посейдон;Г) Волос. 61.   
Як називався
бог сонця у давніх слов’ян?:А) Аметерасу;Б) Синто;В) Даждьбог;Г) Хорс. 62.   
Як називався
бог вітру, війни, охорони посівів у давніх слов’ян?:А) Волос;Б) Симаргл;В) Хорс;Г) Даждьбог. 52.   
У якому році
Київська Русь прийняла християнство?:А) 996р.;Б) 988р.;В) 990р.;Г) 980р. 63.   
Які науки не
вивчали в школах Київської Русі?:А) філософія, богослов’я;Б) іноземні мови;В) історія
української культури;Г) риторика, граматика. 64.   
Осередками
освіти в Київській Русі були:А) університети;Б) школи та
монастирі;В) академії;Г) училища. 65.   
У яких роках
була збудована Десятинна церква?:А) 860-865 р.Б) 865-871 р.В) 988-995р.Г) 989-996р. 66.   
Який із
творів доби Київської Русі не є перекладним?А) Святе Письмо;Б) Слово Даниїла Заточеника;В) Октоїхи;Г) Мінеї. 67.   
Який із
творів доби Київської Русі є оригінальним твором?:А) Слово про
Закон і Благодать;Б) Требники;В) Октоїхи;Г) Тріоді. 68.   
Хто був
першим вітчизняним живописцем Київської Русі?:А) Іван Руткович;Б) Лука Долинський;В) Аліпій,
Григорій;Г) Іван Пінзель. 59. Гомілетика це:а) оповіді про життя
святих;б) урочисті слова на церковні свята;в) розповіді про
церковних діячів;г) розповіді про життя
аскетів. 60. У якому році був зруйнований
Київ монголо-татарами?А) 1340 р.Б) 1240 р.В) 1140 р.Г) 1040 р. 61. Які з перелічених
творів не є перекладними пам’ятками Олельковицького Ренесансу?:а) Логіка Авіасафа;б) Рафлі;в) Лунники.г) Златоструй. 62. Назвати оригінальний
твір доби Олельковицького Ренесансу?:а)  Космографія;б) Шестокрил;в) Листвиця;г) Рафлі. 63. В якому році був
переписаний Києво-Печерський патерик?:а) 1460р.б) 996 р.в) 1060 р.г) 1491 р. 64. В якому році було
надруковано книги кириличним шрифтом у друкарні Фіоля Швайпольда?А) 1460 р.Б) 996 р.В) 1060 р.Г) 1491 р. 65. Які книги вийшли з
друкарні Фіоля Швайпольда?:а) Космографія,
Шестокрил;б) Логіка Авіасафа,
Рафлі.в) Часослов,
Тріодь пісна;г)  Арістотелеві врата, Лопаточники. 66. Кого відносять до
представників раннього гуманізму в Україні?:а) Мелетій Смотрицький,
герасим Смотрицький;б) Павло Русин,
Юрій Дргобич;в) Петро Могила, Юрій
Рогатинець;г) Іван Вишенський, Памво
Беринда. 67. В який роках
Ю.Дрогобич обіймав посаду ректора Болоньського університету?:а) 1460-1462 рр.б) 1581-1582 рр.в) 1481-1482
рр.г) 1560-1562 рр. 69.   
Які з
перелічених праць належать Ю.Дрогобичу?:А) Трактат про
сонячне затемнення 20 липня 1478 р.Б) Розрив з Римом;В) Про турецьку загрозу
слово;Г) На захист Берестейської
унії. 70.   
Хто є автором
твору "Напущення польському королеві Сигізмунду Августу”?:А) Юрій Дрогобич;Б) Станіслав
Оргховський;В) Павло Русин;Г) Лукаш з Нового Мяста. 71.   
Кого в ХУІ
ст. у Західній Європі називали "українським Демосфеном” та "сучасним Ціцероном”?:А) Юрія Дрогобича;Б) Станіслава
Оріховського;В) Павла Русина;Г) Герасима Смотрицького. 72.   
У якому році
відбулася Берестейська унія?А) 1581 р.Б) 1569 р.В) 1480 р.Г) 1596 р. 73.   
Хто
зневажливо висловлювався щодо слов”янської мови і візантійської традиції?:А) Юрій Рогатинець;Б) Петро
Скарга;В) Іван Вишенський;Г) Герасим Смотрицький. 74.   
В якому році
вийшов твір П.Скарги "Про єдність Божої Церкви під одним пастирем”?:А) 1577 р.Б) 1477 р.В) 1677 р.Г) 1547 р. 75.   
У якому році
побачила світ Острозька Біблія?:А) 1577 р.Б) 1581 р.В) 1677 р.Г) 1547 р. 76. Хто був першим
ректором Острозької академії? А) Юрій Рогатинець;Б) Петро Скарга;В) Іван Вишенський;Г) Герасим
Смотрицький. 77.   
Які предмети
не вивчали в Острозькій академії?:А)  граматика, риторика, діалектика;Б) арифметика, геометрія;В)
релігієзнавство, мистецтвознавство;Г) астрономія, музика. 78.   
Школа
Львівського Успенського Братства організована:А) Іваном Вишенським,
Герасимом Смотрицьким, Мелетієм Смотрицьким;Б) Стефаном
Зизанієм, Юрієм Рогатинцем; Іваном Красовським;В) Сильвестром Косівим,
Лаврентієм Зизанієм, Іваном Борецькми;Г) Кирилом
Транквіліон-Ставровецьким. 79.   
В яких містах
наприкінці ХУІ-на поч.ХУІІ ст. не було братських шкіл?:А) Львів, Луцьк, Галич;Б) Рогатин, Стрий,
Перемишль;В) Москва,
Калуга, Омськ;Г) Городок, Комарно,
Кременець. 80.   
Найвизначнішою
літературною пам”яткою Галицько-Волинської Русі є:А) "Повчання Володимира
Мономаха своїм дітям”;Б) "Повість временних
літ”;В)
"Галицько-Волинський літопис”;Г) "Слово Даниїла
Заточника”. 81.   
Які з
пам”яток писемності не належать Галицько-Волинській Русі?:А) Буцацьке Євангеліє;Б) Галицьке Євангеліє;В) Холмське Євангеліє;Г) Остромирове
Євангеліє. 82.   
З якими
країнами Галицько-Волинське князівство не підтримувало економічних, культурних
та політичних зв”язків?:А) Німечина, Чехія;Б) Італія, Візантія;В) Шумер,
Вавілонія;Г) Польща, Литва. 83.   
У якому році
був зведений Вірменський собор у Львові?:А) 1563 р.;Б) 1363 р.;В) 1663 р.;Г) 1863 р. 84.   
Яке місто,
згідно з подіями 1098 р,.  вперше згадується
у Києво-Печерському Патерику?:А) Львів;Б) Київ;В) Галич;Г) Перемишль. 85.   
Початок
історії Львова:А)  1356 р.;Б) 1256 р.;В) 1156 р.;Г) 1056 р. 86.   
Замки, які
були збудовані в часи Галицько-Волинської Русі, виконували:А) оборонну
функцію;Б) виховну функцію;В) розважальну функцію;Г) гносеологічну функцію. 87.   
Які науки не
вивчали в школах Галицько-Волинського князівства?:А)
культурологія, політологія;Б) географія, історія;В) іноземні мови, музика.Г) риторика, стилістика. 88.   
Яка була мова
навчання у школах Галицько-Волинської Русі?:А) латинська;Б)
старослав”янська;В) грецька;Г) українська. 89.Про яку  траву, що зберігає запах рідного степу,  згадується у Галицько-Волинському літописі?:а) Аїр;б) Звіробій;в) Євшан;г) Материнка. 90. Період розквіту
бароко в Україні:а) ХVІ ст.б) ХV ст.в) ХVІІ ст.г) ХІV ст. 91. Найвідомішими
проповідниками доби бароко в Україні були:а) Мелетій Смотрицький,
Герасим Смотрицький;Б) Петро Скарга; Юрій
Рогатинець;В) Іван Вишенський; Памво
Беринда.Г) Дмитро Туптало,
Феофан Прокопович. 92. Перлиною барокової
літератури є творчість:а) Івана Вишенського;б) Івана Франка;в) Григорія
Сковороди;г) Тараса Шевченка. 93. Теоретиком партесного
жанру є:а) Олекса Лешковський;б) Клим Коновський;в) Микола
Дилецький;г) Василь Пікулинський. 94. Які з перелічених
храмів збудовані в стилі бароко:а) Собор
св.Юрія у Львові;б) Домініканський костел
у Львові;в) Храм св.Катерини у
Чернігові;г) Успенська церква у
Львові. 95. Кому належить
монументальне живописне оформлення інтер”єру собору св.Юра у Львові?:а) Івану Рутковичу;б) Йову Кондзелевичу;в) Луці
Долинському;г) Стефану Вишенському. 96. Андріївську церкву в
Києві спроектував:а) Меретин;б) Берніні;в) Боррроміні;г) Растреллі. 97. Для "мазепинського
бароко” притаманне:а)
монументальність та ідея української державності.Б) поширення ідей
гуманізму;В) зміцнення позицій
католицизму;Г) особливий інтерес до
людської особистості. 98. Собор св.Юрія у
Львові спроектував:а) Меретин;б) Берніні;в) Боррроміні;г) Растреллі. 99. Монументальний
живопис Західної України доби бароко представлений пам’ятками:а) Рогатинських митців;б) Буських митців;г) Жовківських
митців;в) Жидачівських митців. 100. Де була створена
музична школа , в якій готували музикантів для потреб царського двору?:а) Батурині;б)Глухові;в) Жовкві;г) Києві. 101. Києво-Могилянська
академія одержала статус академії 26 вересня 1701 р. завдяки:а) П.Могилі;б) І.Мазепі;в) І.Гізелю;г) Л.Барановичу. 102. Коли запроваджено
повний курс навчання 10 років у Києво-Могилянській академії?:а)  ХУІІ ст.б) ХУІ ст.в) ХУ ст.г) ХУІІІ ст. 103. В якій країні
найбільше прославились випускники Києво-Могилянської академії: Є.Славинецький,
С.Полоцький, С.Яворський, Т.Прокопич?:а) Україні;б) Росії;в) Білорусії;г) Молдові. 104. В якій країні
найбільше прославився випускник Києво-Могилянської академії Георгій Кониський?:а)Україні;б) Росії;в) Білорусії;г) Молдові. 105. В якій країні
найбільше прославився випускники Києво-Могилянської академії Стефан Почапський
та Паїсій Величковський ?:а)Україні;б) Росії;в) Білорусії;г) Молдові.

Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0